Detailpriser

Detailpriser

 
Undersøgelse af ledige selskabsnavne Gratis
Stiftelse af engelsk selskab, inkl. registreringscertifikat,
1 sæt vedtægter, mødereferat fra konstituerende
bestyrelsesmøde, og registrering hos HM Revenue & Customs (skattevæsenet)
£80
Registreret adresse til engelsk selskab: Behandling af post fra HM Revenue & Customs (skattevæsenet) og Companies House (selskabsregistret) £200
Engelsk kontaktadresse til direktør og/eller “Person of Significant Control” (privatadresse holdes fortrolig) £200 p.a.
Selskabssekretær £250 p.a.
Lovpligtig administration af aktionærfortegnelse m.m. £200 p.a.
Årlig opdatering af selskabsregisters oplysninger £175 p.a.
Assistance med åbning af bankkonto £600
Assistance med ansøgning om engelsk momsregistrering £750
Ændring af selskabsnavn £200
Ændring af registreret adresse £100
Ændring af regnskabsår £100
Aktieoverførsel af værdi op til £1.000 £195
Aktieoverførsel af værdi over £1.000 £195 + 0,5%
Udvidelse af aktiekapital, pr. aktionær £250
Udbyttedokumentation, pr. udbyttenota £150
Ændring eller tilføjelse af direktør eller selskabssekretær £100
Afholdelse af generalforsamling (hvis påkrævet) £195
Opløsningsbegæring for selskab £250
Afregning af bøder, pr. betaling £50
Selskabssegl £100
Andet arbejde, pr. time £200
Telefonnummer med viderestilling, pr. år (ekskl. opkaldstakst)* £300
Ugentlig videresendelse af post, 12 mdr.* £650
Ugentlig videresendelse af post, 3 mdr.* £195
Registrering af Internet-domæne Fra £40 p.a.
Website-hosting Fra £100 p.a.

Betaling

Betaling kan foretages online her, pr. bankoverførsel eller med Paypal. Alternativt kan betaling foretages telefonisk eller skriftligt med Visa og Mastercard.

 


 

Til ovennævnte priser lægges britisk moms på 20%. Alle priser er opgivet i danske kroner. Alle beløb betales forud medmindre andet er angivet. Der gives ingen refusioner eller erstatninger, og foretagne køb kan ikke annulleres, medmindre Anglodan Services Ltd ikke har handlet i overensstemmelse med indgåede aftaler.

* Til prisen for postservice lægges faktiske porto-, telefon- og kurerudgifter (efterfaktureres), medmindre disse falder under bagatelgrænsen. For postservice betales forud på kvartalsvis eller helårlig basis.