Detailpriser

Detailpriser

Undersøgelse af ledige selskabsnavne Gratis
Stiftelse af engelsk selskab, inkl. registreringscertifikat,
1 sæt vedtægter, mødereferat fra konstituerende
bestyrelsesmøde, og registrering hos HM Revenue & Customs (skattevæsenet)
Kr. 500
Registreret adresse til engelsk selskab: Behandling af post fra HM Revenue & Customs (skattevæsenet) og Companies House (selskabsregistret) Kr. 1.500 p.a.
Engelsk kontaktadresse til direktør og/eller “Person of Significant Control” (privatadresse holdes fortrolig) Kr. 1.500 p.a.
Selskabssekretær Kr. 1.500 p.a.
Lovpligtig administration af aktionærfortegnelse m.m. Kr. 1.500 p.a.
Årlig opdatering af selskabsregisters oplysninger Kr. 1.500 p.a.
Assistance med åbning af bankkonto Kr. 4.000
Assistance med ansøgning om engelsk momsregistrering Kr. 5.000
Stedfortrædende aktionær Kr. 1.500 p.a.
Direktør (selskab – begrænset anvendelse) Kr. 5.000 p.a.
Direktør (person) Kr. 22.500 p.a.
Ændring af selskabsnavn Kr. 1.500
Ændring af registreret adresse Kr. 750
Ændring af regnskabsår Gratis
Aktieoverførsel af værdi op til £1.000 Kr. 1.500
Aktieoverførsel af værdi over £1.000 Kr. 1.500 + 0,5%
Udvidelse af aktiekapital, pr. aktionær Kr. 1.500
Udbyttedokumentation, pr. udbyttenota Kr. 750
Ændring eller tilføjelse af direktør eller selskabssekretær Kr. 750
Afholdelse af generalforsamling (hvis påkrævet) Kr. 1.500
Opløsningsbegæring for selskab Kr. 1.500
Afregning af bøder, pr. betaling Kr. 300
Selskabssegl Kr. 1.000
Andet arbejde, pr. time Kr. 1.500
Stiftelse af udenlandske selskaber, herunder offshore-selskaber Efter aftale
Telefonnummer med viderestilling, pr. år (ekskl. opkaldstakst)* Kr. 2.500
Faxnummer med videresendelse til e-mail som pdf-fil Kr. 2.500
Ugentlig videresendelse af post, 12 mdr.* Kr. 5.000
Ugentlig videresendelse af post, 3 mdr.* Kr. 1.500
Rykkerskrivelser, pr. stk. Kr. 100
Andet arbejde, pr. time Kr. 1.500
Registrering af Internet-domæne Fra kr. 250 p.a.
Website-hosting Fra kr. 750 p.a.

Betaling

Betaling kan foretages online her, pr. bankoverførsel, med Paypal eller pr. check. Alternativt kan betaling foretages telefonisk eller skriftligt med Visa og Mastercard.

 


Til ovennævnte priser lægges britisk moms på 20%. Alle priser er opgivet i danske kroner. Alle beløb betales forud medmindre andet er angivet. Der gives ingen refusioner eller erstatninger, og foretagne køb kan ikke annulleres, medmindre Anglodan Services Ltd ikke har handlet i overensstemmelse med indgåede aftaler.

* Til prisen for postservice lægges faktiske porto-, telefon- og kurerudgifter (efterfaktureres), medmindre disse falder under bagatelgrænsen. For postservice betales forud på kvartalsvis eller helårlig basis.