FAQ om engelske selskaber

FAQ om engelske selskaber

Selskabsforhold

 • Hvilken selskabsdokumentation modtager jeg, når jeg opretter et selskab gennem Anglodan?
  • Lige så snart selskabet er registreret modtager du en e-mail med selskabets registreringscertifikat og vedtægter. Papireksemplarer af disse dokumenter samt den øvrige selskabsdokumentation fremsendes pr. brev.
 • Er det lovpligtigt for et engelsk selskab at have en direktør i UK?
  • Nej.
 • Er det lovpligtigt for et engelsk selskab at have en selskabssekretær?
  • Nej, men vi anbefaler kraftigt en sådan. Selskabssekretæren indgår derfor som standard i alle vores pakkeløsninger.
 • Hvad er et selskabssegl?
  • Et selskabssegl har selskabsnavnet graveret i stål. Seglet laver reliefaftryk i papir (uden blæk) med selskabets navn.
 • Er et selskabssegl lovpligtigt?
  • Nej. Det var det tidligere, men nu om dage er det frivilligt og anvendes primært for syns skyld på aktiecertifikater, kontrakter og andre selskabsdokumenter.
 • Hvordan og hvornår kan mit selskab udbetale udbytte?
  • Når selskabet har optjent overskud kan ejerne (d.v.s. aktionærerne) vælge at udbetale foreløbigt udbytte. Hvis selskabet f.eks. har optjent et overskud på £100.000 (efter fradrag af udgifter) efter 3 måneder, kan der udbetales udbytte på op til £81.000 til aktionærerne. Differencen på £19.000 er en hensættelse til den selskabsskat på p.t. 19%, som selskabet skal betale af nettooverskuddet, når selskabets selvangivelse indsendes.
 • I hvilket land vil lønindkomst fra selskabet blive beskattet?
  • Sædvanligvis i det land, som lønmodtageren bor i.

Bank

 • Hvad er kravene til åbning af en engelsk bankkonto til mit selskab?
  • At du er bosiddende i EU.
 • Bliver jeg nødt til at rejse til England for at få en bankkonto til mit selskab?
  • Nej.
 • Kan mit selskab åbne bankkonti uden for UK?
  • Ja. Anglodan samarbejder med et par udenlandske banker, der kan åbne konti for engelske selskaber. Disse banker kræver ikke personligt fremmøde i banken men kræver til gengæld en del oplysninger og dokumentation om dig og din virksomhed.
 • Hvor bliver mit selskab beskattet, hvis det har en bankkonto uden for UK?
  • Medmindre selskabet har registreret en filial i et land med hvilket UK har en dobbeltbeskatningsaftale, vil selskabet normalt blive beskattet i UK af sit globale overskud.

Regnskab & Revision

 • Skal der indsendes årsregnskab i England selv om mit selskab har været inaktivt?
  • Ja. Men hvis selskabet har været fuldstændigt inaktivt, kan der indsendes et “passivt” årsregnskab, som koster noget mindre end et almindeligt årsregnskab.
 • Skal der indsendes engelsk selvangivelse selv om mit selskab har været inaktivt?
  • Nej.
 • Er udarbejdelsen af årsregnskab inkluderet i pakkepriserne?
  • Nej. Det skyldes at indsendelsesfristen for 1. årsregnskab ikke falder før 21 måneder efter selskabets stiftelsesdato. Desuden afhænger størrelsen af udgiften til årsregnskabet af aktivitetsomfanget i selskabet i den pågældende periode. Revisionsomkostningerne er angivet som et selvstændigt underpunkt på prislisten.
 • Er udarbejdelsen af engelsk selvangivelse inkluderet i pakkepriserne?
  • Nej. Det skyldes at indsendelsesfristen for 1. selvangivelse ikke falder før 24 måneder efter selskabets stiftelsesdato.
 • Bliver mit engelske selskab automatisk momsregistreret?
  • Nej. Men vi kan hjælpe med at søge om momsregistrering i UK, hvis det er påkrævet. Det er en forudsætning herfor, at selskabet har en engelsk bankkonto.
 • Hvornår er det påkrævet at momsregistrere mit selskab i England?
  • Når selskabet forventer at sælge for mere end £85.000 årligt til kunder i UK, er momsregistrering i UK påkrævet. Ved lavere omsætningsniveauer kan selskabet vælge at søge om frivillig momsregistrering. Hvis selskabet er aktivt i andre lande, kan der – afhængig af de lokale regler – være tale om at selskabet skal momsregistreres i de pågældende lande.
 • Hvor ofte skal der indsendes momsregnskab, hvis mit selskab er momsregistreret i UK?
  • Sædvanligvis hver 3. måned.
 • Hvad koster det at indsende momsregnskab i England, hvis mit selskab er momsregistreret i UK?
  • Det afhænger af hvor mange aktiviteter, at der er i selskabet. For et selskab med meget begrænsede aktiviteter skal man i gennemsnit regne med ca. kr. 2.000 + moms pr. kvartal.
 • Skal der indsendes lønregnskab i England, hvis selskabet ikke har nogen direktører eller ansatte i UK?
  • Nej.
 • Hvilke andre revisionsudgifter skal jeg betale?
  • Det er kun årsregnskabet, der er obligatorisk i alle tilfælde. Om der også bliver tale om andre revisionsudgifter afhænger af selskabets nærmere omstændigheder.
 • Hvornår skal revisionsudgifterne afregnes?
  • Alle fastprisydelser faktureres forud og skal afregnes inden arbejdet påbegyndes. Ydelser, der afregnes til timesats, og evt. supplerende ydelser faktureres efter at arbejdet er udført.

Andre ydelser

 • Er postservice påkrævet, hvis selskabet skal kunne modtage post fra de britiske myndigheder?
  • Nej. Alle vores pakkeløsninger inkluderer som standard, at vi modtager og behandler post til selskabet fra de britiske myndigheder. Det er kun hvis der forventes post til selskabet på Anglodan’s adresse fra andre afsendere, og denne post skal videresendes, at der vil være behov for postservice. Det kunne f.eks. være post fra kunder, leverandører, banker og anden lignende forretningskorrespondance.
 • Hvor ofte videresendes der post såfremt jeg bestiller Jeres postservice?
  • Normalt en gang om ugen, om end vi kan træffe særlig aftale om at videresende post oftere, hvis det er påkrævet.

Ordforklaring

 • Annual Accounts (årsregnskab)
  • Et selskab indregistreret i England & Wales skal hvert år indlevere et årsregnskab til selskabsregistret (Companies House), også selvom selskabet ikke har haft nogen aktiviteter. Selskabet skal også indlevere en årlig selvangivelse til det britiske skattevæsen (HM Revenue & Customs, tidl. Inland Revenue). En selvangivelse kræves dog som regel ikke, hvis selskabet har været inaktivt.
 • Company (selskab)
  • Med det menes der her et “private company limited by shares” (Ltd). Disse selskaber må ikke udbyde deres aktier til salg i offentligheden og svarer meget til danske anpartsselskaber (ApS). Dog er engelske Ltd’s langt mere anvendt i England end ApS’er er det i Danmark. Den større udgave af et selskab hedder et “public limited company” (Plc) og svarer til et dansk A/S. Et Ltd skal have mindst én direktør og bør også have en selskabssekretær (se separat beskrivelse), som ikke må være den samme person som direktøren. Hvis selskabet har mere end én direktør må den ene af direktørerne imidlertid godt samtidig varetage posten som selskabssekretær.
 • Company Register (aktionærfortegnelse m.m.)
  • Det er et lovkrav i UK, at selskabet opbevarer en fortegnelse over selskabets aktionærer, direktører, selskabssekretær, faktiske ejere, ejendomslån og pantsatte aktiver m.m. Denne fortegnelse skal opdateres løbende, så den til enhver tid reflekterer selskabets faktiske forhold. Fortegnelsen skal føres på en britisk adresse.
 • Company Secretary (selskabssekretær)
  • Man har i England et begreb kaldet “Company Secretary” – på dansk “selskabssekretær”. Begrebet findes ikke i dansk selskabslov, men hvert engelsk selskab bør have en selskabssekretær. Der er ikke tale om en fysisk sekretær, som skal udføre almindeligt kontorarbejde for selskabet, men derimod om en juridisk person, som kan dokumentere selskabets juridiske forhold over for 3. part, og som kan skrive under på selskabets vegne jvf. direktørens instrukser. Vedkommende har ikke et juridisk ansvar for selskabets handlinger, da det udelukkende påhviler direktionen. Selskabssekretæren vil typisk være en person eller et selskab, der er tilknyttet selskabsadministratoren i England, men kan i princippet være hvem som helst.
 • Confirmation Statement (årligt oplysningsskema)
  • Companies House, det britiske selskabsregister, skal hvert år havde tilsendt et Confirmation Statement, der er en opdatering af de selskabsoplysninger, som de har registreret i deres system. D.v.s. oplysninger om direktion, selskabssekretær, aktionærer, selskabets branche, regnskabsår, m.m. Selskabet er forpligtet til at opdatere disse oplysninger mindst én gang om året.
 • Director / Board of Directors (Direktør / Direktion)
  • Direktøren eller – hvis der er flere direktører – direktionen har det officielle ansvar for, at selskabets aktiviteter er lovlige, og at selskabet drives på forsvarlig vis. Direktøren bestemmer samtidig, hvad selskabet skal foretage sig og binder derfor selskabet med sin underskrift. Aktionærerne kan dog altid erstatte direktøren med en ny direktør ved at afholde en ekstraordinær generalforsamling. En sådan generalforsamling vil typisk blive afholdt skriftligt. Der er altså reelt intet krav om fysisk fremmøde. Direktionen i et engelsk selskab er det samme som bestyrelsen, der på engelsk hedder Board of Directors.
 • HM Revenue & Customs (moms- & skattevæsenet)
  • Det er hertil, at der indsendes selvangivelser, og det er også her, at man bliver momsregistreret. Hvis man er momsregistreret, skal man normalt aflægge momsregnskab hver 3. måned.
 • Registered Office (registreret adresse)
  • Det er et lovkrav i UK, at alle britiske selskaber skal have en officiel kontaktadresse i UK, hvor selskabets aktionærfortegnelse m.v. kan inspiceres, og hvortil selskabsregistret (Companies House) og skattevæsenet (HM Revenue & Customs) kan sende officielle dokumenter.
 • Share Capital (aktiekapital)
  • Aktiekapitalen for et engelsk selskab (Ltd) er typisk £100, men kan i princippet være både mindre og større.

 

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at oprette et engelsk selskab.