Services

Vores service

Selskabsservice

Stiftelse og administration

Et engelsk selskab er hurtigt og billigt at stifte, og kravet til indskudskapital er særdeles begrænset. Til gengæld kræver både stiftelsen og den løbende selskabsadministration en del indsigt i engelsk selskabslov samt erfaring i, hvorledes de lovmæssige krav håndteres korrekt.

Anglodans daglige leder har mere end 14 års erfaring i oprettelse og administration af engelske selskaber, og Anglodan er godkendt af de britiske myndigheder som udbyder af selskabsstiftelse og -administration samt postboksservice. Derfor kan man regne med, at man er i gode hænder hos os.

Et engelsk selskab kan oprettes af Anglodan for blot 500 kr. plus britisk moms. Imidlertid dækker dette blot stiftelsen, ikke den løbende administration af selskabet. Anglodan tilbyder derfor en række forskellige administrative tjenesteydelser, som man kan til- eller fravælge. Man kan således vælge selv at påtage sig nogle af de administrative opgaver eller overlade disse til Anglodan. Anglodan kan med andre ord både tilbyde en totalløsning og salg af enkeltstående tjenesteydelser.

Aktiekapital og ledelse

Ved stiftelsen af et selskab skal der autoriseres en aktiekapital af en vis størrelse. Den autoriserede aktiekapital er typisk £100 eller £1.000, men kan i princippet være mindre. Aktierne købes af selskabets ejer for den pålydende værdi (hhv. £100 eller £1.000), som dermed udgør selskabets startkapital. Aktiekapitalen skal ikke fysisk indbetales før selskabet kan stiftes.

Selskabet skal have en registreret adresse i England eller Wales og skal som minimum have én direktør. Selskabet bør også have en selskabssekretær. Direktøren og sekretæren må ikke være den samme person, medmindre der er mere end én direktør.

Selskabssekretæren er et særligt fænomen i engelsk ret, idet det er en officiel titel på den fysiske eller juridiske person, som kan dokumentere selskabets juridiske forhold over for 3. part, og som kan skrive under på selskabets vegne, jvf. direktørens instrukser. En selskabssekretær er altså ikke at sammenligne med en sekretær i dansk forstand.

Anglodan kan tilbyde at forsyne et selskab med både registreret adresse og selskabssekretær. Endvidere kan Anglodan tilbyde at føre selskabets aktionærfortegnelse (ikke at forveksle med det centrale selskabsregister Companies House), som iflg. loven også skal indeholde alle oplysninger om direktion, selskabssekretær, panteaftaler, m.m.

Endelig kan Anglodan tilbyde at opdatere og indsende det årlige oplysningsskema (Confirmation Statement) til selskabsregistret. Vores

Vores ordforklaring & FAQ giver en nærmere beskrivelse af de her nævnte begreber.

Skat og moms

Selskabsskatten i Storbritannien (UK) er på 19%, og momssatsen er på 20%.

Det kræves ikke, at et selskab momsregistreres i UK, før det forventer at nå en årlig omsætning på £85.000 i salg til kunder i UK. Dog kan selskabet søge om at blive momsregistreret frivilligt, såfremt det ligger under omsætningsgrænsen på £85.000. Anglodan kan hjælpe med ansøgninger om momsregistrering samt med udarbejdelse og indsendelse af de kvartalsvise momsregnskaber.

Selskabets aktiviteter

Der er meget brede rammer for, hvad et engelsk selskab (Ltd) kan bruges til. Flg. er de mest populære anvendelsesmuligheder:

  • Konsulentvirksomhed
  • Webshop
  • Holdingselskab
  • Investeringsselskab
  • Handelsfirma
  • Agent for offshore-selskab
  • Ansøgning om funding fra Kickstarter UK

Dog skal man være opmærksom på, at selskabet vil blive skattepligtigt i Danmark, hvis det har et fast forretningssted i Danmark, eller hvis den daglige ledelse udøves fra Danmark.

Kontorservice

Hvad enten man har til hensigt at stifte et engelsk selskab eller blot har brug for en kontaktadresse i England til sit danske firma, kan Anglodan tilbyde den nødvendige kontor- og selskabservice. Der kan bl.a. vælges videresendelse af post samt automatisk viderestilling af telefonopringninger. Bestiller man et engelsk telefon- eller faxnummer får man et separat nummer, der ikke deles med andre.

Andre services, der tilbydes, er bl.a. assistance med åbning af bankkonto, assistance med engelsk momsregistrering, samt bogføring og revision. Endelig tilbydes løsning af forefaldende opgaver til en fast timepris.

Regnskab & revision

Et engelsk selskab er forpligtet til hvert år at indlevere et årsregnskab til det britiske selskabsregister. Har der været aktiviteter i selskabet, skal der indsendes et “aktivt” årsregnskab. Såfremt der ikke har været aktiviteter i selskabet, kan man nøjes med at indsende et “passivt” regnskab, hvilket er væsentligt billigere end et “aktivt” regnskab.

Der vil hvert år også skulle indsendes en engelsk selvangivelse for selskabet. Imidlertid kan selskabet blive undtaget for kravet om indsendelse af engelsk selvangivelse, hvis der ikke været aktiviteter i selskabet, eller hvis alle selskabets aktiviteter beskattes i en filial uden for UK.

Første årsregnskab vil skulle indsendes senest 21 måneder efter selskabets stiftelse. Evt. selskabsskat forfalder til betaling samtidig.

Anglodan har etableret et tæt samarbejde med flere britiske revisorer (Chartered Accountant – svarer til statsaut. revisor), som kan tage sig af alle revisionsopgaver, herunder årsregnskab, selvangivelse, og bogføring, m.v. I det omfang, at det måtte være påkrævet, kan Anglodan fungerer som mellemled mellem revisor og klient og kan bl.a. hjælpe med oversættelse af bilag og anden dokumentation.

Alle revisionsydelser faktureres gennem Anglodan. Anglodans pris til klienten er typisk den samme som revisorens detailpris.